Ciljevi KUPIDR BPŽ-e

1. Ciljevi KUPIDR BPŽ-e su: sudjelovanje i potpora u radu državnih institucija RH na dosljednom provođenju svih odredbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 174/04., 92/05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

2. Zašita nacionalnih interesa i očuvanje digniteta Domovinskog rata i hrvatskih branitelja:

Navedeni cilj ostvaruje se slijedećim djelatnostima:

• zaštitom statusnih prava i interesa Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije;

• zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu svih hrvatskih branitelja i stradalnika - članova njihovih obitelji, te svih Udruga članica Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Brodsko-posavske županije;

• osiguravanje preduvjeta prekvalifikacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji.

Logo1osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i kulturnog života;

• briga o promicanju u počasne činove i dodjeli odlikovanja zaslužnima;

• promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja zdravlja, te opće sposobnosti hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata;

• pružanje logističke, stručne i druge potpore članicama KUPDR BPŽ-e;

• promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti.

3. Zaštita ljudskih prava, zatim prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i ratnih vojnih invalida Domovinskog rata na području Brodsko-posavske županije.

Ciljevi KUPIDR BPŽ-e ostvaruju se javnim društvenim radom.

U svrhu ostvarenja svojih ciljeva KUPIDR BPŽ-e surađuje sa srodnim Savezima, Koordinacijama udruga u Republici Hrvatskoj, te međunarodnim Veteranskim asocijacijama.

 Povratak na naslovnicu