VRH 1731Pravo na jednokratne novčane naknade po različitim osnovama ostvarit će oko 80 tisuća hrvatskih branitelja, za što je osigurano gotovo 8 milijuna eura, a braniteljsko-stradalnička populacija obuhvaćena je i drugim mjerama

Vlada je donijela 4. paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena s ciljem ublažavanja rasta cijene energije, zaštite od inflacije te pomoći pružanjem potpora i poticaja u gospodarskom i poljoprivrednom sektoru, kojima su obuhvaćenii hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, a provodit će se od 1. travnja 2023.

Ublažavanje rasta cijena energije

Cijena električne energije ostaje nepromijenjena do 30. rujna 2023. za kućanstva, javni i neprofitni sektor, uključujući i udruge iz Domovinskog rata, te malo poduzetništvo.

Cijena plina za kućanstva, javni i neprofitni sektor, uključujući i udruge iz Domovinskog rata, koji imaju sklopljen ugovor s tvrtkom HEP-PLIN d.o.o., obuhvaća obračun izravnog popust na računu korisnika, a ograničene su i cijene toplinske energije za kućanstva i poduzetnike. Mjere se primjenjuju do 31. ožujka 2024.

Naknada za troškove energije

Naknadu može ostvariti: korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji te za civilne stradalnike iz Domovinskog rata, korisnik zajamčene minimalne naknade i nacionalne naknade za starije osobe te korisnik osobne invalidnine prema Zakonu o socijalnoj skrbi kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje. Mjera se provodi od 1. travnja 2022. te se 4. paketom mjera produžuje do 31. ožujka 2024.

Da bi se ostvarilo pravo na naknadu potrebno je podnijeti zahtjev za ostvarivanje statusa ugroženog kupca energenata, a mjesečna subvencija iznosi 70 eura.

Zahtjev se podnosi Zavodu za socijalnu skrb prema prebivalištu, neposredno u Zavodu pismeno ili usmeno, poštom ili elektroničkim putem. Hrvatski branitelji i civilni stradalnici obrazac za podnošenje zahtjeva kao i sve potrebne informacije o načinu podnošenja zahtjeva mogu dobiti u područnim odjelima Ministarstva i upravnim tijelima u županiji i Gradu Zagrebu.

Nakon priznatog statusa i naknade za ugroženog kupca energenata, kako biste iskoristili pravo na mjesečnu subvenciju u iznosu do 70 eura, račune za energiju je potrebno plaćati u poslovnici FINA-e, uz predočenje osobne identifikacijske isprave i rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije.

Ako račun za troškove energije prelazi iznos od 70 eura, korisnik može iskoristiti subvenciju do iznosa 70 eura i platiti razliku odmah u FINI ili naknadno, jer će se u protivnom iznos iznad 70 eura evidentirati kao dug. Ako je iznos računa manji od 70 eura, korisnik može iskoristiti subvenciju samo u iznosu koji se nalazi na računu, bez mogućnosti prenošenja razlike u drugi mjesec.

Jednokratne novčane naknade

Jednokratnu novčanu naknadu u iznosu 150 eura može ostvariti:

  • hrvatski branitelj korisnik naknade za ugroženog kupca energenata do stupanja na snagu Odluke Vlade (1. travnja 2023.),
  • korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata, ako mu nije priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata na dan stupanja na snagu Odluke Vlade,
  • hrvatski branitelji koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a  na dan stupanja na snagu Odluke Vlade, a nisu korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, niti zajamčene minimalne naknade.

Isplata naknada izvršit će se po službenoj dužnosti tijekom travnja 2023. sukladno podacima kojim raspolažu nadležna tijela o korisnicima.

Jednokratnu novčanu naknadu u iznosu 100 eura isplatit će se osobama koje su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a na dan 1. ožujka 2023., a naknadu nisu ostvarili po drugim osnovama.

Jednokratnu novčanu naknadu u visini od 60 do 160 eura dobit će i korisnici mirovine kojima ukupno mjesečno primanje ne prelazi 610 eura, a iznos primanja ovisi  o visini mirovine.

Tom mjerom obuhvaćeno je 69.000 umirovljenih hrvatskih branitelja, za što je osigurano 6,4 milijuna eura. Procjenjuje se da će mjerom jednokratne novčane naknade u iznosu 150 eura biti obuhvaćeno oko 10.000 hrvatskih branitelja, za što je osiguran iznos od 1,5 milijuna eura, a jednokratnu novčanu naknadu nezaposlenima u iznosu 100 € dobit će najmanje 400 članova obitelji hrvatskih branitelja, ukupne vrijednosti 40 tisuća eura.

Također, u potpunosti se ukida dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po stopama 1% i 3% na mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju RH.

Predviđene su i potpore gospodarskom i poljoprivrednom sektoru, u kojem je također veliki broj hrvatskih branitelja: za održivost domaćeg javnog prijevoza putnika u vidu osiguravanja 0,16 eura po litri dizel goriva, za kompenzaciju rasta troškova u sektoru stočarstva i biljne proizvodnje te ribarstva i akvakulture, za nadoknadu troškova malim mljekarama te za korištenje obnovljivih izvora energije.

Osigurane su i potpore za ulaganje u zelenu i digitalnu tranziciju za drvoprerađivače te za energetsku učinkovitosti, a informacije se mogu dobiti u nadležnim ministarstvima za sektor prometa, poljoprivrede i energetske učinkovitosti.

IZVOR: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Povratak na naslovnicu